Ի՞նչ խնդիրների է բախվումը Հայաստանում վաճառքը՝ որպես մասնագիտություն